صفحه اصلی / برچسب آرشیوها

برچسب آرشیوها

روز معلم مبارک !

روز معلم بر شما معلمان دلسوز مبارک   معلم علاوه بر تعلیم دروس ، وظیفه بزرگ تربیت و آموزش کرامات اخلاقی را هم عهده دار می باشد و از طرفی یک الگوی کامل برای شاگردانش محسوب می شود تا شاگردان بتوانند کارهای مفید را از وی یاد گرفته و در …

ادامه مطلب