شرایط عضویت یک فروشنده در ایران بازار

1.      فروشنده باید دارای پروانه کسب یا مجوز کسب و کار از ارگانهای رسمی مربوطه باشد.

2.      پنل کاربری فروشنده در صورت انقضای مجوز کسب و کار، به طور خودکار متوقف خواهد شد.

3.      فروشنده اجازه دارد فقط در دسته ای کالا پست کند که در آن مجوز کسب و کار دارد.

4.      فعال بودن فروشنده به این معناست که فروشنده به طور روزانه به پنل کالاها، موجودی و قیمتهای خود دسترسی دارد و امکان بروزرسانی برای وی فعال است. در صورت عدم موجودی و عدم ارسال کالا پس  از خرید، فروشنده نمره منفی می گیرد و نهایتاً دسترسی وی به پنل متوقف می شود.

5.     صورت حساب فروشنده به صورت هفتگی تسویه می گردد. در صورت عدم رضایت خریدار از کالا مبلغ مربوط به همان کالا تا زمان حل مشکل توسط فروشنده نزد ایران بازار به امانت می ماند که پس از تعیین تکلیف یا به حساب فروشنده واریز و یا به خریدار عودت داده می شود.